Workshop: Ứng dụng CRM hiệu quả - Khai thác tối đa dữ liệu khách hàng
Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số