Odoo ERP
Banner Odoo
Banner Odoo

Odoo

Odoo được thành lập vào năm 2005 bởi Fabien Pinckaers. Cho tới hiện nay, Odoo đã thu hút 7 triệu người dùng trên thế giới.

Xem "Câu chuyện xây dựng thương hiệu đầy cảm hứng từ Odoo"

Văn phòng Odoo trên thế giới
 
Văn phòng Odoo trên thế giới