Hệ thống báo cáo quản trị thông minh Business Intelligence (BI)

Hệ thống báo cáo quản trị thông minh Business Intelligence (BI)

 • BI (Business Intelligence) là gì?

  BI (Business Intelligence) là gì? 

  Business Intelligence có thể được mô tả như là một tập hợp các kỹ thuật và các công cụ giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin có ý nghĩa và hữu ích.

  Mục đích của BI là hỗ trợ cho doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn. Vì vậy một hệ thống BI (BI System) còn được gọi là hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System -DSS).

   
  Hệ thống BI có thể được xem là sự kết hợp của 3 thành phần chính như sau:
   
  • Data Warehouse (Kho dữ liệu): Chứa dữ liệu tổng hợp của doanh nghiệp
  • Data Mining (Khai thác dữ liệu): Các kỹ thuật dùng để khai thác dữ liệu như phân loại (Classification), phân nhóm (Clustering), kết hợp (Association Rule), dự đoán (Prediction),...
  • Business Analyst (Phân tích kinh Doanh): Quyết định chiến lược đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các chức năng chính của BI

  Các chức năng chính của BI (Business Intelligence):

   
  • Hỗ trợ quyết định (Decision support)
  • Truy vấn và báo cáo (Query and reporting)
  • Phân tích xử lý trực tuyến (Online analytical processing (OLAP))
  • Phân tích thống kê (Statistical analysis)
  • Dự đoán (Forecasting)
  • Khai thác dữ liệu (Data mining)
 • Công nghệ hỗ trợ BI
   

  Các công nghệ hỗ trợ BI (business intelligence):

  • Kho dữ liệu (Data warehousing),
  • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource Planning (ERP) systems)
  • Công nghệ truy vấn và lập báo cáo (Query and report writing technologies)
  • Công cụ khai thác và phân tích dữ liệu (Data mining and analytics tools)
  • Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision support systems)
  • Quản lý quan hệ khách hàng (Customer relation management)
Khách hàng tiêu biểu
Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội
Phúc Thịnh Group
Công ty CP Lilama 18
Công ty TNHH Tiến Hiếu
Hòa Bình Group
Tuy Mai
Bà Đen Tây Ninh
Cộng Cà Phê
Công ty TNHH Olive
Lào Cai Pharma
Công ty TNHH cơ khí chính xác
Đồi Rồng Đồ Sơn
Vân Đồn
Hạ Long Port
Homefarm
Amia Beauty
Gustavo Gano
VMT Group
Bà Nà Hills
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Asia Park
Menard Việt Nam
Hạ Long Park
HBG
Nesta
SIV
Tài Phát
TC Motor
Sun Group
Golden Gate
Vạn Hoa
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Đối tác
FPT SmartCloud
VNG Cloud
Viettel
HP
Cisco
Odoo
Voip24h