Phần mềm quản lý Sản xuất Odoo ERPViet
Banner sản xuất
Banner sản xuất

Phần mềm quản lý Sản xuất Odoo ERPViet

 • Giới thiệu

  Giới thiệu phần mềm quản lý sản xuất

   
  Để nâng cao hiệu quả sản xuất việc tối ưu hóa nguồn lực trong sản xuất có vai trò hết sức quan trọng. Làm thế nào để nhà quản lý có thể kiểm soát hiệu quả các kế hoạch, nguồn lực sản xuất?

  Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp Odoo ERPViet cung cấp đầy đủ các tính năng hỗ trợ quản lý sản xuất như:
   

  Quản lý hoạt động sản xuất gồm: 

   
  + Quản lý lệnh sản xuất: tạo mới/cập nhật, xóa lệnh sản xuất, theo dõi lệnh sản xuất ở từng giai đoạn, tra cứu lệnh sản xuất nhanh thông qua bộ lọc tiện ích;
  + Quản lý hoạt động sản xuất: xem thông tin hoạt động sản xuất theo từng giai đoạn, tìm kiếm hoạt động sản xuất nhanh chóng thông qua bộ lọc tiện ích;
  + Quản lý lệnh tháo dỡ: tạo lệnh tháo dỡ của một lệnh sản xuất nào đó, nắm bắt nhanh thông tin về lệnh tháo dỡ của từng sản phẩm với số lượng cụ thể;
  + Quản lý đơn hàng phế liệu: tạo đơn hàng phế liệu của sản phẩm cụ thể, nắm bắt được nhanh thông tin về số lượng và lịch sử điều chuyển kho của phế liệu;
 • Tính năng   
  •  Quản lý dữ liệu mẫu gồm: 
  + Quản lý sản phẩm: tạo mới/sửa/xóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm thông qua bộ lọc tiện ích;
  + Quản lý biến thể sản phẩm: tạo mới/sửa/xóa biến thể sản phẩm, tra cứu nhanh biến thể sản phẩm;
  + Quản lý định mức nguyên vật liệu: định nghĩa thành phần & định mức của từng nguyên vật liệu hình thành nên một sản phẩm;
  + Quản lý số lô/sê-ri: hệ thống có thể quản lý nhiều lô hàng hóa giống hệt nhau, giúp người dùng có được thông tin truy xuất nguồn gốc đầy đủ;
  + Quản lý quy trình sản xuất: định nghĩa quy trình và các bước tiến hành sản xuất;
  + Quản lý năng lực sản xuất: tạo mới/sửa/xóa năng lực sản xuất. Năng lực sản xuất có thể là con người hoặc máy móc;
   
  • Báo cáo: gồm báo cáo lệnh sản xuất và báo cáo hoạt động sản xuất, giúp người dùng xem và theo dõi các thông tin chính xác để đưa ra quyết định sản xuất kịp thời, mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
   
  • Cấu hình: cấu hình các thông số cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất được vận hành theo đúng quy trình đã đề ra. Người dùng có thể thiết lập dễ dàng các thông số, tính năng từ màn hình thiết lập. 
 • Tính năng bổ sung
  Ngoài quản lý sản xuất (MRP), phần mềm quản lý sản xuất còn có thể giúp người dùng quản lý hiệu quả các hoạt động vận hành sau: 
   
  • Quản lý bảo trì thiết bị
  • Quản lý vòng đời sản phẩm
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý kho
  • Quản lý kế toán (tính giá thành sản xuất)
  • Quản lý nhân sự (tuyển dụng, nhân viên, ngày nghỉ, chấm công, tính lương)


  Tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý Sản xuất
Đối tác
FPT SmartCloud
VNG Cloud
Viettel
HP
Cisco
Odoo
Voip24h