Giải pháp quản trị nội bộ ERP cho đơn vị Hành chính sự nghiệp

Giải pháp quản trị nội bộ ERP cho đơn vị Hành chính sự nghiệp

Giới thiệu chung Giải pháp quản trị nội bộ ERP cho đơn vị Hành chính sự nghiệp


Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, đơn vị Hành chính sự nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức như: thủ tục hành chính rườm rà, lãng phí thời gian, thiếu sự minh bạch và đồng bộ trong công tác quản lý. Giải pháp quản trị nội bộ ERP cho Hành chính sự nghiệp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, mang đến giải pháp toàn diện cho công tác quản lý và vận hành của các cơ quan nhà nước.

Giải pháp phần mềm quản trị nội bộ ERP cho đơn vị Hành chính sự nghiệp là công cụ thiết yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

 • Đặc tính ưu việt

  Đặc tính ưu việt

  Quy trình quản lý chuẩn, tiên tiến của thế giới dựa trên công nghệ thông tin và Internet.

  Chính nhờ các quy trình tiên tiến này, ERPViet sẽ mang lại một hệ thống quản lý toàn diện và đã được chứng minh hiệu quả ở nhiều Doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam.

  Kiến trúc cơ sở dữ liệu theo mô hình tập trung, yêu cầu băng thông chạy chương trình thấp

  Tiên phong trong việc xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu tập trung theo cơ chế hoạt động 3 lớp (3-tiers). 

  Hệ thống được thiết kế theo dạng phân hệ

  • Các phân hệ này có khả năng chạy độc lập với nhau 
  • Có thể thêm hay bỏ bớt phân hệ mà không ảnh hưởng đến hệ thống.
  • Các phân hệ có mối quan hệ gắn kết nhất quán, thừa hưởng, chia sẻ dữ liệu chung.

  Hệ thống có khả năng tích hợp với các phần mềm khác

  Giải pháp được xây dựng dựa trên các công nghệ mở, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tích hợp chặt chẽ với bất kỳ hệ thống nội bộ hoặc bên ngoài nào, giúp giảm chi phí đầu tư về công nghệ.

  Phân tích lỗi

  Đáp ứng An toàn bảo mật

  Phần mềm được phát triển đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ, và thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật cần được đáp ứng khi triển khai phần mềm quản lý cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Tính năng chính Giải pháp quản trị nội bộ ERP cho Hành chính sự nghiệp
 • Tính năng chính

  1. Quản trị hệ thống

  Quản lý thông tin người dùng
  Quản lý thiết lập các thông số hệ thống
  Quản lý danh mục

   

  2. Các tiện ích chung

  Công cụ thảo luận
  Quản lý lịch làm việc, lập kế hoạch và nhắc lịch
  Công cụ tìm kiếm
  Công cụ nhập/ xuất dữ liệu

  3. Phân hệ Quản lý kế toán

  Tiêu chuẩn kế toán hành chính sự nghiệp
  Nghiệp vụ kế toán phải thu, phải trả
  Nghiệp vụ kế toán tiền mặt, tiền gửi
  Nghiệp vụ kế toán thuế
  Nghiệp vụ kho bạc
  Nghiệp vụ kế toán Quản lý ngân sách
  Nghiệp vụ kế toán tài sản cố định và CCDC
  Nghiệp vụ kế toán tổng hợp

   

    4. Phân hệ Quản lý tài sản

     Theo tiêu chuẩn Luật đầu tư Công
     Danh mục và cấu trúc tài sản
     Quản lý nghiệp vụ tài sản
     Sử dụng đa nền tảng
     Báo cáo

  5. Phân hệ Quản lý học phí

  Tích hợp với phần mềm đào tạo
  Quản lý học phí
  Tích hợp hệ thống thanh toán

  6. Tích hợp khác

  Hỗ trợ tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác

Bảng giá bản quyền

STT Công việc ĐVT Khoảng giá
1 Bản quyền sử dụng phần mềm Quản trị tại đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp từ 500 người sử dụng trở lên Gói phần mềm 2.100.000.000 đến 2.500.000.000  
2 Bản quyền sử dụng phần mềm Quản trị tại các đơn vị thành viên, hạch toán độc lập có quy mô từ 300-500 người sử dụng Gói phần mềm 500.000.000 đến 600.000.000 
3 Bản quyền sử dụng phần mềm Quản trị tại các đơn vị thành viên, hạch toán độc lập có quy mô nhỏ hơn 300 người sử dụng Gói phần mềm 450.000.000 đến 550.000.000  
 

Dịch vụ tích hợp, đào tạo, chuyển giao

STT Công việc ĐVT Khoảng giá
1 Chi phí triển khai, cài đặt, tích hợp hệ thống phần mềm tại hạ tầng của đơn vị Gói/ đơn vị 100.000.000 đến 150.000.000 
2 Chi phí triển khai, đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ sử dụng tập trung tại đơn vị có quy mô lớn hơn 500 người sử dụng (Bao gồm cả đào tạo, chuyển giao công tác vận hành và quản trị hệ thống) Gói/ đơn vị 90.000.000 đến 180.000.000
3 Chi phí triển khai, đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ sử dụng tập trung tại đơn vị có quy mô từ 300-500 người sử dụng Gói/ đơn vị 80.000.000 đến 160.000.000
4 Chi phí triển khai, đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ sử dụng tập trung tại đơn vị có quy mô nhỏ hơn 300 người sử dụng Gói/ đơn vị 50.000.000 đến 100.000.000
 

Bảng Danh sách chi tiết tính năng

STT Danh sách chức năng STT Danh sách chức năng
A QUẢN TRỊ HỆ THỐNG III Kế toán thuế
I Quản lý người dùng 1 Quản lý hóa đơn
1 Quản lý thông tin người dùng 1.1 Mẫu hóa đơn
  Thêm người dùng   Tìm kiếm mẫu hóa đơn
  Chỉnh sửa người dùng   Xem danh sách mẫu hóa đơn 
  Xóa người dùng    Tạo mới mẫu hóa đơn
  Tìm kiếm người dùng   Chỉnh sửa mẫu hóa đơn
  Xem danh sách người dùng   Xóa mẫu hóa đơn
  Import danh sách người dùng   Export mẫu hóa đơn
  Export danh sách người dùng 1.2 Thông báo phát hành hóa đơn
2 Quản lý vai trò người dùng   Tìm kiếm thông báo phát hành hóa đơn
  Thêm vai trò người dùng   Xem danh sách thông báo phát hành hóa đơn 
  Chỉnh sửa vai trò người dùng   Tạo mới thông báo phát hành hóa đơn
  Xóa vai trò người dùng    Chỉnh sửa thông báo phát hành hóa đơn
  Tìm kiếm vai trò người dùng   Xóa thông báo phát hành hóa đơn
  Xem danh sách vai trò người dùng   Tạo thành bản nháp thông báo phát hành hóa đơn
  Import danh sách vai trò người dùng 1.3 Thông báo điều chỉnh hóa đơn
  Export danh sách vai trò người dùng   Tìm kiếm thông báo điều chỉnh hóa đơn
  Gán quyền cho vai trò   Xem danh sách thông báo điều chỉnh hóa đơn 
3 Quản lý nhóm quyền người dùng    Tạo mới thông báo điều chỉnh hóa đơn
  Thêm mới nhóm quyền   Chỉnh sửa thông báo điều chỉnh hóa đơn
  Chỉnh sửa quyền   Xóa thông báo điều chỉnh hóa đơn
  Tìm kiếm quyền   Lưu bản nháp thông báo điều chỉnh hóa đơn
  Xóa quyền 1.4 Quản lý hóa đơn
  Xem danh sách quyền người dùng   Tìm kiếm hóa đơn
4 Đăng nhập/Đăng xuất   Xem danh sách hóa đơn 
  Đăng nhập    Lập hóa đơn từ chứng từ mua hàng 
  Đăng xuất   Chỉnh sửa hóa đơn
  Đổi mật khẩu   Xóa hóa đơn
  Quên mật khẩu   Lưu thành bản nháp hóa đơn
II Quản lý danh mục   Hủy hóa đơn
1 Quản lý danh mục trường thành viên   Export hóa đơn
  Thêm mới trường thành viên 2 Quản lý tờ khai
  Chỉnh sửa trường thành viên 2.1 Lập tờ khai thuế GTGT
  Xóa trường thành viên    Lập tờ khai thuế GTGT (chọn kỳ tính thuế, phụ lục kê khai)
  Tìm kiếm trường thành viên   Export tờ khai thuế GTGT
  Import danh sách trường thành viên 2.2 Khấu trừ thuế GTGT
  Export danh sách trường thành viên   Tìm kiếm thông tin khấu trừ thuế GTGT
  Xem trường thành viên   Thêm mới mới thông tin khấu trừ thuế GTGT
2 Quản lý danh mục tài khoản   Chọn kỳ tính thuế
  Thêm mới tài khoản   Chỉnh sửa thông tin khấu trừ thuế GTGT
  Chỉnh sửa tài khoản   Xóa thông tin khấu trừ thuế GTGT
  Xóa tài khoản  2.3 Lập tờ khai thuế tài nguyên
  Tìm kiếm tài khoản   Lập tờ khai thuế tài nguyên (chọn kỳ tính thuế, phụ lục kê khai)
  Import danh sách tài khoản   Export tờ khai thuế tài nguyên
  Export danh sách tài khoản IV Nghiệp vụ kho bạc
  Xem tài khoản 1 Quản lý dự toán
3 Quản lý danh mục mục lục ngân sách   Nhận dự toán
3.1 Quản lý danh mục chương   Điều chỉnh dự toán
  Thêm mới chương   Huỷ dự toán
  Chỉnh sửa chương   Nhập dự toán
  Xóa chương    Rút dự toán
  Tìm kiếm chương   Sao chép dự toán
  Import danh sách chương   Tìm kiếm dự toán
  Export danh sách chương   Xem danh sách dự toán
  Xem chương   In dự toán
3.2 Quản lý danh mục loại khoản 2 Điều chỉnh số liệu ngân sách
  Thêm mới loại, khoản   Thêm mới phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
  Chỉnh sửa loại, khoản   Chỉnh sửa phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
  Xóa loại, khoản    Xóa phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách 
  Tìm kiếm loại, khoản   Sao chép phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
  Import danh sách loại,khoản   Tìm kiếm phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
  Export danh sách loại, khoản   Xem danh sách phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
  Xem loại, khoản   In phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách
3.3 Quản lý danh mục mục và tiểu mục B QUẢN LÝ TÀI SẢN
  Thêm mới mục và tiểu mục Phân hệ web
  Chỉnh sửa mục và tiểu mục I Tài sản
  Xóa mục và tiểu mục  1 Quản lý thông tin tài sản
  Tìm kiếm mục và tiểu mục   Thêm tài sản 
  Import danh sách mục và tiểu mục   Sửa tài sản
  Export danh sách mục và tiểu mục   Xóa tài sản
  Xem mục và tiểu mục   Tìm kiếm thông tin tài sản
3.4 Quản lý danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia   Xem thông tin tài sản
  Thêm mới chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia   Import danh sách tài sản
  Chỉnh sửa chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia   Export danh sách tài sản
  Xóa chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia    Báo hỏng tài sản
  Tìm kiếm chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia   Báo mất tài sản
  Import danh sách chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia   Hủy tài sản
  Export danh sách chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia 2 Cấp phát/thu hồi tài sản
  Xem chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia   Yêu cầu cấp phát tài sản
3.5 Quản lý danh mục nguồn ngân sách nhà nước   Thêm yêu cầu cấp phát
  Thêm mới nguồn ngân sách nhà nước   Sửa yêu cầu cấp phát
  Chỉnh sửa nguồn ngân sách nhà nước   Xóa yêu cầu cấp phát
  Xóa nguồn ngân sách nhà nước    Tìm kiếm yêu cầu cấp phát
  Tìm kiếm nguồn ngân sách nhà nước   Xem yêu cầu cấp phát
  Import danh sách nguồn ngân sách nhà nước   Import yêu cầu cấp phát
  Export danh sách nguồn ngân sách nhà nước   Export yêu cầu cấp phát
  Xem nguồn ngân sách nhà nước 2.2 Cấp phát tài sản
3.6 Quản lý danh mục cấp ngân sách nhà nước   Duyệt cấp phát
  Thêm mới cấp ngân sách nhà nước 2.2.2 Từ chối duyệt cấp phát 
  Chỉnh sửa cấp ngân sách nhà nước   Thu hồi tài sản
  Xóa cấp ngân sách nhà nước    Thu hồi tài sản
  Tìm kiếm cấp ngân sách nhà nước 3 Điều chuyển tài sản 
  Import danh sách cấp ngân sách nhà nước   Thêm mới phiếu điều chuyển tài sản
  Export danh sách cấp ngân sách nhà nước   Chỉnh sửa phiếu điều chuyển tài sản
  Xem cấp ngân sách nhà nước   Xóa phiếu điều chuyển tài sản
4 Quản lý danh mục đối tác   Tìm kiếm phiếu điều chuyển tài sản
  Thêm mới đối tác   Xem thông tin phiếu điều chuyển tài sản 
  Chỉnh sửa đối tác   Import phiếu điều chuyển tài sản 
  Xóa đối tác    Export danh sách phiếu điều chuyển tài sản
  Tìm kiếm đối tác 4 Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
  Import danh sách đối tác   Thêm mới phiếu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
  Export danh sách đối tác   Chỉnh sửa phiếu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
  Xem đối tác   Xóa phiếu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
5 Quản lý danh mục phòng, ban   Tìm kiếm phiếu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
  Thêm mới phòng, ban   Xem thông tin phiếu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
  Chỉnh sửa phòng, ban   Import phiếu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
  Xóa phòng, ban    Export danh sách phiếu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
  Tìm kiếm phòng, ban 5 Kiểm kê
  Import danh sách phòng, ban   Thêm mới phiếu kiểm kê tài sản
  Export danh sách phòng, ban   Chỉnh sửa phiếu kiểm kê tài sản
  Xem danh sách phòng, ban   Xóa phiếu kiểm kê tài sản
6 Quản lý danh mục đơn vị tính   Tìm kiếm phiếu kiểm kê tài sản
  Thêm mới đơn vị tính   Xem thông tin phiếu kiểm kê tài sản
  Chỉnh sửa đơn vị tính 6 Cho mượn/thuê tài sản
  Xóa đơn vị tính    Thêm phiếu cho thuê/mượn tài sản
  Tìm kiếm đơn vị tính   Chỉnh sửa phiếu cho thuê/mượn tài sản
  Import danh sách đơn vị tính   Xóa phiếu cho thuê/mượn tài sản
  Export danh sách đơn vị tính   Tìm kiếm phiếu cho thuê/mượn tài sản
  Xem đơn vị tính   Xem phiếu cho thuê/mượn tài sản
7 Quản lý danh mục loại tài sản   Import phiếu cho thuê/mượn tài sản
  Thêm mới loại tài sản   Export danh sách phiếu cho thuê/mượn tài sản
  Chỉnh sửa loại tài sản 7 Nghiệp vụ khác 
  Xóa loại tài sản  7.1 Đánh giá lại tài sản
  Tìm kiếm loại tài sản   Thêm mới phiếu đánh giá lại tài sản
  Import danh sách loại tài sản   Chỉnh sửa phiếu phiếu đánh giá lại tài sản
  Export danh sách loại tài sản   Xóa phiếu phiếu đánh giá lại tài sản
  Xem loại tài sản   Tìm kiếm phiếu phiếu đánh giá lại tài sản
8 Quản lý danh mục tài sản   Xem thông tin phiếu đánh giá lại tài sản
  Thêm mới tài sản   Import phiếu phiếu đánh giá lại tài sản
  Chỉnh sửa tài sản   Export danh sách phiếu đánh giá lại tài sản
  Xóa tài sản  7.2 Thanh lý tài sản
  Tìm kiếm tài sản   Thêm phiếu thanh lý tài sản
  Import danh sách tài sản   Sửa phiếu thanh lý tài sản
  Export danh sách tài sản   Xóa phiếu thanh lý tài sản
  Xem tài sản   Xem phiếu thanh lý tài sản
9 Quản lý danh mục tài khoản ngân hàng   Tìm kiếm phiếu thanh lý tài sản
  Thêm mới tài khoản ngân hàng   Imort phiếu thanh lý tài sản
  Chỉnh sửa tài khoản ngân hàng   Export phiếu thanh lý tài sản
  Xóa tài khoản ngân hàng  7.3 In mã QR của tài sản
  Tìm kiếm tài khoản ngân hàng II Báo cáo
  Import danh sách tài khoản ngân hàng 1 Báo cáo thống kê tài sản theo phòng ban
  Export danh sách tài khoản ngân hàng   Xuất Báo cáo 
  Xem tài khoản ngân hàng   Export Báo cáo 
10 Quản lý danh mục loại tài khoản tiền gửi kho bạc   In Báo cáo 
  Thêm mới loại tài khoản tiền gửi kho bạc 2 Báo cáo thống kê tài sản theo đơn vị
  Chỉnh sửa loại tài khoản tiền gửi kho bạc   Xuất Báo cáo 
  Xóa loại tài khoản tiền gửi kho bạc    Export Báo cáo 
  Tìm kiếm loại tài khoản tiền gửi kho bạc   In Báo cáo 
  Import danh sách loại tài khoản tiền gửi kho bạc 3 Báo cáo thống kê tài sản theo vị trí
  Export danh sách loại tài khoản tiền gửi kho bạc   Xuất Báo cáo 
  Xem loại tài khoản tiền gửi kho bạc   Export Báo cáo 
11 Quản lý danh mục loại công cụ dụng cụ   In Báo cáo 
  Thêm mới loại công cụ dụng cụ 4 Báo cáo kết quả thanh lý
  Chỉnh sửa loại công cụ dụng cụ   Xuất Báo cáo 
  Xóa loại công cụ dụng cụ    Export Báo cáo 
  Tìm kiếm loại công cụ dụng cụ   In Báo cáo 
  Import danh sách loại công cụ dụng cụ 5 Biên bản kiểm kê
  Export danh sách loại công cụ dụng cụ   Xuất Báo cáo 
  Xem loại công cụ dụng cụ   Export Báo cáo 
12 Quản lý danh mục công cụ dụng cụ   In Báo cáo 
  Thêm mới công cụ dụng cụ 6 Báo cáo tăng giảm tài sản
  Chỉnh sửa công cụ dụng cụ   Xuất Báo cáo 
  Xóa công cụ dụng cụ    Export Báo cáo 
  Tìm kiếm công cụ dụng cụ   In Báo cáo 
  Import danh sách công cụ dụng cụ III Tiện ích
  Export danh sách công cụ dụng cụ 1 Quản lý kế hoạch mua sắm 
  Xem công cụ dụng cụ   Thêm kế hoạch mua sắm
13 Quản lý danh mục loại quỹ   Chỉnh sửa kế hoạch mua sắm
  Thêm mới loại quỹ   Xóa kế hoạch mua sắm
  Chỉnh sửa loại quỹ   Tìm kiếm kế hoạch mua sắm
  Xóa loại quỹ    Xem kế hoạch mua sắm
  Tìm kiếm loại quỹ   Import danh sách kế hoạch mua sắm
  Import danh sách loại quỹ   Export danh sách kế hoạch mua sắm
  Export danh sách loại quỹ 2 Quản lý kế hoạch thanh lý
  Xem loại quỹ   Thêm kế hoạch thanh lý
14 Quản lý danh mục loại hợp đồng   Chỉnh sửa kế hoạch thanh lý
  Thêm mới loại hợp đồng   Xóa kế hoạch thanh lý
  Chỉnh sửa loại hợp đồng   Tìm kiếm kế hoạch thanh lý
  Xóa loại hợp đồng    Xem kế hoạch thanh lý
  Tìm kiếm loại hợp đồng   Import danh sách kế hoạch thanh lý
  Import danh sách loại hợp đồng   Export danh sách kế hoạch thanh lý
  Export danh sách loại hợp đồng 3 Quản lý kế hoạch xây dựng cơ bản
  Xem loại hợp đồng   Thêm kế hoạch xây dựng cơ bản
15 Quản lý danh mục hợp đồng   Chỉnh sửa kế hoạch xây dựng cơ bản
  Thêm mới hợp đồng   Xóa kế hoạch xây dựng cơ bản
  Chỉnh sửa hợp đồng   Tìm kiếm kế hoạch xây dựng cơ bản
  Xóa hợp đồng    Xem danh sách kế hoạch xây dựng cơ bản
  Tìm kiếm hợp đồng   Import danh sách kế hoạch xây dựng cơ bản
  Import danh sách hợp đồng   Export danh sách kế hoạch xây dựng cơ bản
  Export danh sách hợp đồng 4 Quản lý tạm ứng - thanh quyết toán
  Xem hợp đồng   Thêm phiếu đề nghị tạm ứng
16 Quản lý danh mục giảng viên nhân viên    Chỉnh sửa phiếu đề nghị tạm ứng
  Thêm mới giảng viên nhân viên   Xóa phiếu đề nghị tạm ứng
  Chỉnh sửa giảng viên nhân viên   Tìm kiếm phiếu đề nghị tạm ứng
  Xóa giảng viên nhân viên    Xem phiếu đề nghị tạm ứng
  Tìm kiếm giảng viên nhân viên   Import danh sách phiếu đề nghị tạm ứng
  Import danh sách giảng viên nhân viên   Export danh sách phiếu đề nghị tạm ứng
  Export danh sách giảng viên nhân viên   Thêm phiếu đề nghị thanh toán
  Xem giảng viên nhân viên   Chỉnh sửa phiếu đề nghị thanh toán
17 Quản lý danh mục kỳ học   Xóa phiếu đề nghị thanh toán
  Thêm mới kỳ học   Tìm kiếm phiếu đề nghị thanh toán
  Chỉnh sửa kỳ học   Xem phiếu đề nghị thanh toán
  Xóa kỳ học    Import phiếu đề nghị thanh toán
  Tìm kiếm kỳ học   Export danh sách phiếu đề nghị thanh toán
  Import danh sách kỳ học 5 Quản lý công trình xây dựng cơ bản
  Export danh sách kỳ học   Thêm hồ sơ công trình
  Xem kỳ học   Chỉnh sửa hồ sơ công trình
18 Quản lý danh mục vụ việc   Xóa hồ sơ công trình
  Thêm mới vụ việc   Tìm kiếm hồ sơ công trình
  Chỉnh sửa vụ việc   Xem hồ sơ công trình
  Xóa vụ việc    Import danh sách hồ sơ công trình
  Tìm kiếm vụ việc   Export danh sách phiếu đề nghị tạm ứng
  Import danh sách vụ việc Phân hệ app mobile
  Export danh sách vụ việc 1 Đăng nhập
  Xem vụ việc 2 Đăng xuất 
19 Quản lý danh mục nhà cung cấp 3 Màn hình chính (danh sách tài sản)
  Thêm mới nhà cung cấp 4 Kiểm kê
  Chỉnh sửa nhà cung cấp 5 Scan QRCode
  Xóa nhà cung cấp 6 Tra cứu tài sản
  Tìm kiếm nhà cung cấp C QUẢN LÝ HỌC PHÍ
  Import danh sách nhà cung cấp 1 Danh sách ngành học
  Export danh sách nhà cung cấp   Thêm mới ngành
  Xem nhà cung cấp   Chỉnh sửa ngành
20 Quản lý danh mục định mức cấp phát   Xóa ngành
  Thêm mới định mức cấp phát   Xem chi tiết ngành
  Chỉnh sửa định mức cấp phát 2 Quản lý ngành học của sinh viên
  Xóa định mức cấp phát   Thêm mới ngành học cho sinh viên
  Tìm kiếm định mức cấp phát   Chỉnh sửa ngành học của sinh viên
  Import định mức cấp phát   Xóa ngành học của sinh viên
  Export danh sách định mức cấp phát   Xem ngành học của sinh viên
  Xem định mức cấp phát   Import ngành học cho sinh viên
21 Quản lý danh mục lý do   Export ngành học của sinh viên
  Thêm mới lý do 3 Quản lý môn học
  Chỉnh sửa lý do   Thêm mới môn học
  Xóa lý do   Chỉnh sửa môn học
  Tìm kiếm lý do   Xóa môn học
  Import danh sách lý do   Xem chi tiết môn học
  Export danh sách lý do 4 Quản lý đơn giá theo đợt thu
  Xem lý do   Thêm mới đơn giá
B QUẢN LÝ KẾ TOÁN   Chỉnh sửa đơn giá
I Kế toán tài sản cố định   Xóa đơn giá
1 Quản lý tăng tài sản   Xem đơn giá
  Tìm kiếm tăng tài sản 5 Quản lý đăng ký tín chỉ
  Xem danh sách tăng tài sản    Import đăng ký tín chỉ
  Tạo mới tăng tài sản   Sửa danh sách đăng ký tín chỉ
  Chỉnh sửa tăng tài sản   Xóa đăng ký tín chỉ
  Xóa tăng tài sản   Xem chi tiết danh sách đăng ký tín chỉ
  Export danh sách tăng tài sản 6 Quản lý khoản thu khác
2 Quản lý giảm tài sản   Import khoản thu khác
  Tìm kiếm giảm tài sản   Chỉnh sửa khoản thu khác
  Xem danh sách giảm tài sản    Xóa khoản thu khác
  Tạo mới giảm tài sản   Xem danh sách khoản thu khác
  Chỉnh sửa giảm tài sản 7 Quản lý đợt thu
  Xóa giảm tài sản   Xem đợt thu
  Export danh sách giảm tài sản   Thêm mới đợt thu
II Kế toán công cụ dụng cụ    Chốt khoản thu
1 Quản lý tăng công cụ dụng cụ   Hủy chốt
  Tìm kiếm ghi tăng công cụ dụng cụ   Hoàn khoản thu
  Xem danh sách ghi tăng công cụ dụng cụ    Gạch nợ
  Tạo mới ghi tăng công cụ dụng cụ 8 Thống kê bảng kê, phiếu thu
  Chỉnh sửa ghi tăng công cụ dụng cụ   Tìm kiếm bảng kê, phiếu thu
  Xóa ghi tăng công cụ dụng cụ   Xuất bảng kê, phiếu thu
  Export danh sách ghi tăng công cụ dụng cụ 9 Báo cáo số lượng thu học phí toàn bộ sinh viên
2 Quản lý giảm công cụ dụng cụ   Báo cáo số lượng thu học phí toàn bộ sinh viên
  Tìm kiếm ghi giảm công cụ dụng cụ   Báo cáo số lượng thu học phí theo trường thành viên
  Xem danh sách ghi giảm công cụ dụng cụ    Báo cáo số lượng thu học phí theo môn học
  Tạo mới ghi giảm công cụ dụng cụ   Báo cáo số lượng thu học phí kỳ học
  Chỉnh sửa ghi giảm công cụ dụng cụ   Xuất báo cáo số lượng thu học phí theo khóa học
  Xóa ghi giảm công cụ dụng cụ    
  Export danh sách ghi giảm công cụ dụng cụ    
Đối tác
FPT SmartCloud
VNG Cloud
Viettel
HP
Cisco
Odoo
Voip24h