Odoo/OpenERP là gì? Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng chúng?
Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số