Ưu nhược điểm của odoo là gì? Có nên sử dụng Odoo không?
Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số