Khám phá các cải tiến của Module CRM trong phần mềm Odoo 15
Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số