Odoo i18n là gì? i18n được sử dụng như thế nào trong Odoo?
Chuyên đề Odoo
Đối tác
FPT SmartCloud
VNG Cloud
Viettel
HP
Cisco
Odoo
Voip24h