Có gì mới ở Odoo Roadshow 2019 được tổ chức tại Hà Nội?
Bản tin IZISolution