Lộ diện khách mời event Odoo Roadshow 2019 tại Hà Nội
Bản tin IZISolution