​So sánh tổng đài IP (Sip Trunk) và tổng đài Analog - Co Line
Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số