​Hợp tác IZISolution & Sungroup: Đào tạo ứng dụng Quản lý tài sản
Câu chuyện chuyển đổi số thành công từ doanh nghiệp